1. Domů
  2. Tiskové zprávy
  3. Umělá inteligence umožní zdravotní vyšetření z domova a léčbu na dálku

Umělá inteligence umožní zdravotní vyšetření z domova a léčbu na dálku

4. Dub., 2023

Praha 14. března 2023 - Společnost AnyCare zavádí do Česka unikátní službu, která s použitím přístroje TytoCare na bázi umělé inteligence umožňuje komplexní zdravotní vyšetření na dálku u klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb. Přístroj provede zdravotníka a pacienta vyšetřením podle příznaků a výsledky předá na dálku lékaři pro určení diagnózy a stanovení léčby. Systém přináší prospěch pacientům, přetíženým lékařům, poskytovatelům sociální péče i zdravotnickému systému. Od dubna poběží ve spolupráci s Vojenskou zdravotní pojišťovnou testovací provoz zavedení služby vzdáleného vyšetření klientů v pobytových sociálních zařízeních.

Hlavním cílem projektu je ověření funkčnosti a potřebnosti zavedení telemedicínského řešení vzdáleného vyšetření do oblasti pobytových zařízeních sociálních služeb. Testovací provoz proběhne během letošního roku na předpokládaném vzorku 200 až 500 pacientů.

 „Předpokládáme, že v dlouhodobém horizontu povede implementace funkčního systému vzdáleného vyšetření ke včasné diagnostice pacienta, umožní lékaři efektivněji nakládat s časem, podpoří rozhodovací proces zdravotnického personálu v sociálních službách v krizových situacích ohrožujících životy klientů a v neposlední řadě povede ke snižování nákladů z veřejného zdravotního pojištění,“ říká ředitel AnyCare Michal Krobot.

Značná část lidí si pod pojmem telemedicína představí konzultaci s lékařem po telefonu nebo prostřednictvím videohovoru. „Tento způsob však neumožňuje lékaři provést potřebnou diagnostiku a rozhodně není plnohodnotným (řešením) vyšetřením pacienta,“ podotýká Krobot. Moderní telemedicína podle něj naopak v plné míře využívá technologie a dodává lékaři snímky a data v takové kvalitě, ze které lze diagnózu stanovit, aniž by pacient musel cestovat za lékařem. Oblast telemedicíny je ovšem nutné kultivovat.

https://www.anycare.cz/media/blog/tk/2.jpeg

 „Z legislativně právního pohledu ČR poněkud zaspala, když dodnes nemáme telemedicínu plnohodnotně zakotvenou v zákoně o zdravotních službách ani v zákoně  o veřejném zdravotním pojištění. V poslední době však nastává posun správným směrem. Ministerstvo zdravotnictví i zdravotní pojišťovny pochopily, že telemedicína založená na důkazech, včetně archivace a plného zabezpečení pacientských dat, je důležitým stavebním kamenem modernizace českého zdravotnictví,” konstatuje JUDr. Jakub Král, právní expert z poradenské a vzdělávací společnosti Porta Medica.

Jak služba AnyCare funguje

Služba AnyCare spočívá v tom, že pobytové zařízení dostane k dispozici přístroj TytoCare, kterým lze provádět všechna standardní vyšetření. Stetoskop nahraje ve vysoké kvalitě ozvy plic a srdce a naměří srdeční tep. Pomocí otoskopu lze vyšetřit ucho a ušní bubínek. Prostřednictvím zabudované kamery lze ve vysokém rozlišení pořídit záznam krku a mandlí. Kamerou lze pořídit snímek kůže, kožních defektů a ran. Samozřejmostí     je také změření teploty. V případě potřeby může do aplikace zdravotník nahrát další vyšetření z externích zařízení nebo např. laboratorní výsledky. Lékař má tak k dispozici široké spektrum informací a dat, na základě kterých může stanovit diagnózu. 

V případě zdravotních potíží spustí zdravotnický personál aplikaci a odpoví na dotazy,    co pacienta trápí. TytoCare mu následně doporučí, jaká vyšetření má provést. Přímo z aplikace pak zdravotník odešle výsledky lékaři a počká, až lékař stanoví diagnózu a nastaví doporučení pro léčbu. 

Lékař má možnost spojit se s pacientem on-line v reálném čase nebo připojit specialistu jiného oboru pro konzultaci specifických obtíží. Celá komunikace probíhá prostřednictvím zabezpečené aplikace. Lékař vzdáleně ovládá TytoCare pomocí ikon vyšetření ze svého pracoviště, navádí zdravotníka k vyšetření a provádí poslech a veškerá vyšetření naživo. 

Situace v pobytových zařízeních sociálních služeb

Právě senioři v pobytových zařízeních sociálních služeb jsou velmi vhodnou cílovou skupinou. Tato zařízení soustřeďují více potenciálních klientů na jednom místě  s omezeným dosahem lékaře. Nasazení TytoCare umožní jejich vyšetření na dálku v okamžiku, kdy to bude potřeba. Současně povede ke snížení počtu zbytných transferů rychlou záchrannou službou do nemocnice a počtu hospitalizací. Podle studie americké společnosti Avera eCARE se po nasazení vyšetření na dálku snížil počet nutných převozů pacientů záchrannou službou z 25 % na 5 %.

Situaci v pobytových zařízení dále popisuje MUDr. Davida Halata: “V domovech seniorů se často setkáváme s tzv. syndromem “křehkého pacienta”. Biologické rezervy organismu ovlivněné řadou nemocí bývají omezené. Velký vliv má vazba na vlastní sociální prostředí, které seniorům přináší jistotu, podporu a pocit bezpečí. Prostředky moderní telemedicíny umožňují při jen lehké změně zdravotního stavu reagovat včasným vyšetřením, adekvátní změnou léčby a zabránit tak zbytečným hospitalizacím a vytržením seniora z vlastního prostředí.  Což je velmi cenné.”

MUDr. Marika Svatošová, která učí mediky a zdravotníky lépe komunikovat s pacienty, vidí v telemedicíně ještě další přínos. “Lékaři jsou dlouhodobě přetížení, což se projevuje i v horší komunikaci s pacienty. Telemedicína nám poskytuje zefektivnění péče a nestaví se mezi lékaře a pacienta, jejich vztah zkvalitňuje. Pacient může své obtíže řešit na dálku a nemusí jezdit mnohdy desítky kilometrů. Lékař si může nastavit komunikaci s pacientem tak, jak mu bude vyhovovat. Tím pádem se jeho komunikace s pacientem zlepší, protože nebude ve stresu. Lékař ocení, že pacienta viděl a z větší části vyšetřil, oproti pouhé komunikaci po telefonu,” vysvětluje Svatošová.

Data mluví jasně

Ve světě už se telemedicína běžně využívá. Izraelská společnost TytoCare, která za stejnojmenným přístrojem stojí, je renomovanou firmou, která již více než deset let spolupracuje se zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb. Byla realizována i řada studií, například s největší izraelskou zdravotní pojišťovnou Clalit. Z té vyplynulo, že 93 % pacientů používajících TytoCare svůj zdravotní problém vyřešilo i bez fyzické návštěvy lékaře.

Přístroj TytoCare úspěšně prošel kompletním posouzením shody s požadavky EU pro uvedení na evropský trh a v roce 2022 byla ze strany SÚKL schválena také jeho notifikace do Registru zdravotnických prostředků. Používá se již ve více než 30 zemích světa včetně Německa, Švýcarska, Velké Británie a USA. Veškerá data o pacientech jsou plně zabezpečená a ukládají se na cloud, kde si je lékař může opakovaně dohledat.

___________________________________________________________________________
 

Kontakt pro média:

Lenka Holá, Head of Marketing & Communication
+420 602 300 271, lenka.hola@anycare.cz 

Odebírejte náš newsletter

a buďte mezi prvními, kdo se dozví o novinkách, nových článcích nebo zajímavých projektech

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.